Spotkanie Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o. z Pracownikami Działu Realizacji Inwestycji – Kierownictwo Zespołu Budów Jarosław

Zarząd AMW SINEVIA zgodnie z zapowiedzią rozpoczął wizje lokalne Oddziałów Spółki. W dniu 04.07.2024 r. Prezesi Andrzej Wrona i Sławomir Skład spotkali się z kadrą kierowniczą i pracownikami Kierownictwa Zespołu Budów Wschód w Jarosławiu. Oddział w Jarosławiu jest przodującym w AMW SINEVIA w realizacji zadań inwestycyjnych na rzecz MON oraz wiodącym ośrodkiem realizującym zadania w…