IMG_0016
IMG_0022

Zarząd AMW SINEVIA zgodnie z zapowiedzią rozpoczął wizje lokalne Oddziałów Spółki. W dniu 04.07.2024 r. Prezesi Andrzej Wrona i Sławomir Skład spotkali się z kadrą kierowniczą i pracownikami Kierownictwa Zespołu Budów Wschód w Jarosławiu.

Oddział w Jarosławiu jest przodującym w AMW SINEVIA w realizacji zadań inwestycyjnych na rzecz MON oraz wiodącym ośrodkiem realizującym zadania w obszarach energetyki cieplnej, usług utrzymania czystości. Dobrze funkcjonuje również zakład ślusarski produkcji pomocniczej. Dyrektor Oddziału przedstawił zarówno sukcesy jak i problemy, które pojawiają się w bieżącej działalności oddziału.

Zarząd Spółki podziękował Kadrze Kierowniczej i Pracownikom Spółki za ich zaangażowanie
w realizację projektów we wszystkich polach działalności Oddziału.

„Cieszymy się, że AMW SINEVIA w swej strukturze organizacyjnej posiada bardzo dobrze zorganizowany Oddział na flance wschodniej, posiadający odpowiedzialny i kreatywny zespół” podkreślił Andrzej Wrona Prezes Zarządu w gronie Kadry Kierowniczej Oddziału.