2017

Zmianie uległa nazwa Spółki na: AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015

Po rebrandingu firma oficjalnie działa jako SINEVIA Sp. z o.o.

2013

Wprowadzenie nowej marki SINEVIA.

2011

Rozpoczęcie działalności spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2001

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej WZRB prowadzi działalność jako Gospodarstwa Pomocnicze przy Rejonowych Zarządach Infrastruktury Ministra Obrony Narodowej.

1990

W wyniku przekształcenia pułku inżynieryjno – budowlanego powstały Wojskowe Zakłady Remontowo Budowlane (WZRB) – jednostki wykonawcze infrastruktury wojskowej.

Aktualności