Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza Spółki, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie aktu założycielskiego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.:

Jolanta Lewandowska –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dawid Stachurski –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Kubicza  –  Sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Jerzy Kudlicki  – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wojciech Makuch – Członek Rady Nadzorczej

Aktualności