Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza Spółki, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie aktu założycielskiego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.:

Michał Jerzy Sobczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Janusz Kosela – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Krzykowski – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Paweł Hodura – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Aktualności