Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 6 o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. kolejnej kadencji

I. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności…

Czytaj więcej

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 6 o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. kolejnej kadencji

I. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności…

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6 w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki

AMW SINEVIA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Paderewskiego 6 (NIP 701-03-03-102, REGON 142989877) tel. 22 101-21-00 do 03, fax 22 101-21-04, e-mail: biuro@amwsinevia.pl  www.amwsinevia.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM” (dalej…

Czytaj więcej