Zarząd Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. jest organem wykonawczym Spółki – prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

Zarząd działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz Regulamin Zarządu Spółki.

 

Skład Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Prezes Zarządu AMW SINEVIA - Andrzej Wrona

aw

Decyzją Rady Nadzorczej, po przeprowadzonym konkursie kwalifikacyjnym, począwszy od dnia 18 czerwca 2024 na funkcję Prezesa AMW SINEVIA został powołany Andrzej Jan Wrona.

Nowy Prezes AMW SINEVIA został powołany na trzyletnią kadencję.

Andrzej Wrona – mgr. inż. budownictwa, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe m.in. w zakresie Ekonomii i Logistyki w Akademii Obrony Narodowej. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ukończył kierunek Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarzadzanie Nieruchomościami. W 2009 roku zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Menedżer z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach zarządczych, posiadający praktyczne i udokumentowane sukcesami wieloletnie doświadczenia w pełnieniu funkcji wysokiego szczebla – Prezesa Zarządu, Dyrektora, a także Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

W latach 1986 – 1999 pełnił  funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych MON i MSWiA. W latach 2000 – 2015 związany ze spółkami Skarbu Państwa, m.in. Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Tauron Polska Energia S.A.

Od 2016 roku w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pełnił funkcje zarządcze i doradcze w spółkach kapitałowych sektora prywatnego, między innymi Bonett Polska Spółka Akcyjna, Electrum Holding Sp. z o. o.

Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu organizacją, w szczególności tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów inwestycyjnych, administracyjnych, logistycznych i bezpieczeństwa oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie restrukturyzacji spółek.

Wiceprezes Zarządu AMW SINEVIA - Sławomir Skład

sk

Decyzją Rady Nadzorczej, po przeprowadzonym konkursie kwalifikacyjnym, począwszy od dnia 18 czerwca 2024 na funkcję Wiceprezesa AMW SINEVIA został powołany Sławomir Marcin Skład.

Nowy Wiceprezes AMW SINEVIA został powołany na trzyletnią kadencję.

Sławomir Skład – mgr. inż. budownictwa lądowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Lider posiadający 25-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Rozpoczął karierę jako założyciel i dyrektor zarządzający własnej firmy budowlanej,  która zdobyła uznanie klientów dzięki wysokiej jakości realizowanych projektów.

W ostatnich pięciu latach pełnił rolę kierownika sił własnych w renomowanej firmie budowlanej, gdzie skupiał się na efektywnym zarządzaniu zespołem wykonawczym przy realizacji projektów.

Profesjonalista i wieloletni praktyk z zakresu zarządzania, koordynowania projektami budowlanymi oraz nadzoru nad inwestycjami w segmentach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i strukturalnego.

Jego misją na nowo objętym stanowisku jest budowanie długotrwałych relacji z klientami i pracownikami opartych na zaufaniu, uczciwości i profesjonalizmie.

Aktualności