Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej https://eb2b.com.pl/ pod linkiem: https://amwsinevia.eb2b.com.pl/ . Platforma ta umożliwia prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.