Jedynym wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego, która wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Aktualności