Spotkanie Zarządu AMW SINEVIA Sp. z o.o. z Pracownikami Działu Realizacji Inwestycji – Kierownictwo Zespołu Budów Jarosław

Zarząd AMW SINEVIA zgodnie z zapowiedzią rozpoczął wizje lokalne Oddziałów Spółki. W dniu 04.07.2024 r. Prezesi Andrzej Wrona i Sławomir Skład spotkali się z kadrą kierowniczą i pracownikami Kierownictwa Zespołu Budów Wschód w Jarosławiu. Oddział w Jarosławiu jest przodującym w AMW SINEVIA w realizacji zadań inwestycyjnych na rzecz MON oraz wiodącym ośrodkiem realizującym zadania w…

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda spotkał się z pracownikami i nowym zarządem AMW SINEVIA

W środę, 19 czerwca 2024 roku w siedzibie AMW SINEVIA w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy i prezesa Agencji Mienia Wojskowego Marcina Horynia z nowo wybranym zarządem oraz kadrą kierowniczą spółki. Celem spotkania było wskazanie głównych wyzwań oraz inwestycji planowanych i realizowanych przez AMW SINEVIA na rzecz Sił…

Przystąpiliśmy do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

27.02.2024 r. Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. przystąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. PZPB jest największą ogólnopolską organizacją, która zrzesza firmy z branży budowlanej zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji. Przyjęcie AMW SINEVIA w poczet członków zwyczajnych Polskiego Zawiązku Pracodawców Budownictwa to m.in. możliwość uczestnictwa w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury…

Przystąpliliśmy do Związku Pracodawców – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

23.11.2023 r. Spółka AMW SINEVIA przystąpiła do Związku Pracodawców – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. „Zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem na budowach – to nasz nadrzędny cel” Porozumienie jest inicjatywą generalnych wykonawców. Jego misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.…