Przystąpliliśmy do Związku Pracodawców – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

23.11.2023 r. Spółka AMW SINEVIA przystąpiła do Związku Pracodawców – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. „Zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem na budowach – to nasz nadrzędny cel” Porozumienie jest inicjatywą generalnych wykonawców. Jego misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.…