porozumienie

23.11.2023 r. Spółka AMW SINEVIA przystąpiła do Związku Pracodawców – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

„Zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem na budowach – to nasz nadrzędny cel”

Porozumienie jest inicjatywą generalnych wykonawców.
Jego misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

Celem współpracy przedsiębiorstw – sygnatariuszy i firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniowa.

AMW SINEVIA jest 17 sygnatariuszem Porozumienia.