PZPB_logo_bold_pion-scaled

27.02.2024 r. Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. przystąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

PZPB jest największą ogólnopolską organizacją, która zrzesza firmy z branży budowlanej zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji. Przyjęcie AMW SINEVIA w poczet członków zwyczajnych Polskiego Zawiązku Pracodawców Budownictwa to m.in. możliwość uczestnictwa w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołączyć do grona firm należących do PZPB.