zdjecie_powidz_2

Na zdjęciu od lewej Kierownik Budowy Pan Michał Szcześniak, Wiceprezes Spółki AMW SINEVIA Pan Sławomir Skład, Dyrektor Kierownictwa Zespołu Budów Zachód Pan Waldemar Skrzypczyk, Prezes Spółki AMW SINEVIA Pan Andrzej Wrona, Dyrektor Projektu z ramienia PORR Pan Stanisław Marek Szczęsny.

Zarząd AMW SINEVIA ruszył w teren. W dniu 25.06.2024 r. Prezesi Andrzej Wrona i Sławomir Skład odwiedzili plac budowy lotniska w Powidzu. To jeden z najbardziej prestiżowych Projektów realizowanych przez Spółkę AMW SINEVIA z firmą PORR S.A. gdzie AMW SINEVIA pełni funkcję Lidera Konsorcjum.

Wizja lokalna miała na celu zapoznanie się z prowadzoną inwestycją, ocenę postępów prac oraz omówienie kluczowych aspektów projektu z zespołem inżynierów i wykonawców wspólnie z przedstawicielami naszego konsorcjanta tj. firmy PORR.

Zarząd AMW SINEVIA wyraził zadowolenie z dotychczasowych postępów i podkreślił ogromne znaczenie inwestycji dla systemu obronnego kraju. Jednym z kluczowych aspektów powodzenia projektu jest dobra współpraca konsorcjum firm AMW SINEVIA i PORR.
W podsumowaniu wizyty Zarząd zwrócił uwagę na bezpieczeństwo, jakość wykonywanych prac oraz terminowość realizacji zgodnie z harmonogramem oraz życzył doskonalenia współpracy pomiędzy Inwestorem oraz wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji tego prestiżowego i ważnego dla MON projektu inwestycyjnego.