wiceminister

W środę, 19 czerwca 2024 roku w siedzibie AMW SINEVIA w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy i prezesa Agencji Mienia Wojskowego Marcina Horynia z nowo wybranym zarządem oraz kadrą kierowniczą spółki. Celem spotkania było wskazanie głównych wyzwań oraz inwestycji planowanych i realizowanych przez AMW SINEVIA na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych stacjonujących na terenie Polski.

Wiceminister Paweł Bejda podziękował kadrze kierowniczej i pracownikom spółki za ich zaangażowanie w kluczowych projektach inwestycyjnych zlokalizowanych wokół jednostek tworzących tzw. wschodnią flankę NATO. Podkreślił, że ich terminowa i skuteczna realizacja  przez spółkę ma w obecnej sytuacji geopolitycznej szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa
i obronności państwa.

Ważnym punktem agendy było przedstawienie pracownikom przez wiceministra Pawła Bejdę nowego zarządu AMW SINEVIA, który wybrano w przeprowadzonym w czerwcu br. konkursie. Na stanowisko prezesa zarządu spółki powołany został p. Andrzej Wrona, a jego zastępcą – wiceprezesem zarządu – został p. Sławomir Skład.

Nowy prezes AMW SINEVIA Andrzej Wrona podziękował ministrowi i prezesowi Agencji oraz wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości i zapewnił, że nowy zarząd dołoży wszelkich starań, aby spółka była liderem w realizacji inwestycji na rzecz Sił Zbrojnych RP jako podmiot wykonawczy Agencji Mienia Wojskowego.  Na zakończenie spotkania prezes AMW Marcin Horyń podziękował również za pracę i zarządzanie spółką ustępującemu zarządowi AMW SINEVIA.