W dniu 18.12.2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i tym samym oddania do użytkowania siedziby Wojskowego Biura Historycznego połączona z wykładem okolicznościowym Dr. Jerzego Kirszaka pt.: „Generał broni Kazimierz Sosnkowski wobec Powstania Warszawskiego ‘44” oraz odsłonięciem popiersia generała Kazimierza Sosnkowskiego, który został patronem WBH.

Dzięki nowemu budynkowi Biuro będzie mogło na większą skalę udostępniać swoje materiały oraz prowadzić działalność archiwistyczną, naukową i popularyzacyjną. Podczas uroczystości zaproszeni goście mogli również podziwiać wystawę poświęconą generałowi Sosnkowskiemu.

Przebudowywany i rozbudowywany budynek składa się z dwóch części:

  • istniejącej – będącej budynkiem o prostej bryle ze zmienną wysokością – w zasadniczej części posiada dwie kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem i płaskim dachem oraz w części frontowej trzy kondygnacje z poddaszem użytkowym,
  • rozbudowywanej – dwukondygnacyjny obiekt częściowo podpiwniczony z płaskim dachem.

Obie części budynku są trwale połączone łącznikami. Nowy budynek Biura pełnić będzie dwie funkcje – administracyjno-biurową oraz magazynową. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 6.523,90 m2.

W uroczystości udział wzięli m.in. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Tomasz Zdzikot oraz wdowa po adiutancie generała Kazimierza Sosnkowskiego Pani Halina Babińska.

Naszą Spółkę jako wykonawcę inwestycji reprezentowali Prezes Zarządu Pan Maciej Więckowski oraz Wiceprezes Zarządu Pani Dorota Piwońska.

Film z inwestycji:

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Miejsce realizacji: Warszawa

Termin realizacji: 11.2017 – 09.2018