Inwestycja modernizacji i rozbudowy budynków wojskowych dla Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód została zakończona.

W trakcie realizacji inwestycji Spółka AMW SINEVIA zmodernizowała istniejący już budynek oraz wybudowała kolejny w kształcie litery „L” o większej powierzchni. Dodatkowo wybudowano biuro przepustek, lokalne centrum nadzoru oraz wyremontowano garaże. „Stary” budynek otrzymał nowe przeznaczenie, które jest ważne dla obronności naszego kraju w tym regionie.

Inwestycja została zrealizowana w niecały rok – prace rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku a zakończyły we wrześniu 2018 roku co daje błyskawiczne tempo. Na budowie w kulminacyjnym momencie pracowało ponad 400 osób.

Cały obiekt posiada ponad 8,4 tys. m2 powierzchni. Cały teren został wyposażony w nowe instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, elektryczne, wybudowano nową trafostację oraz wymieniono cały dach. Budynek z zewnątrz jest objęty opieką konserwatora zabytków co znacznie utrudniało pracę.

Film z inwestycji:

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie.

Miejsce realizacji: Elbląg