W dniu 13.11.2023 r. w Siedlcach przy ul. Składowej 39 odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym oddanie do użytku budynku sztabowego dla 18 Dywizji Zmechanizowanej.  Wybudowany obiekt obejmuje i zabezpiecza potrzeby personelu użytkującego budynek w sektorach:

  1. sztabowo – operacyjnym,
  2. audytoryjno – szkoleniowym,
  3. magazynowym,
  4. socjalno – sanitarnym,

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Inwestor: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Miejsce realizacji: Siedlce