W dniu 7.07.2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia i tym samym oddania do użytku 8-kondygnacyjnego budynku administracyjnego wykonanego dla 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Przedmiotowa inwestycja podlegała częściowej przebudowie i rozbudowie, została dostosowana do obowiązujących przepisów i rozporządzeń. Całość budynku stanowią m.in. pomieszczenia biurowe, sale żołnierskie, pomieszczenia gospodarcze, socjalne, sale konferencyjne. Obiekt zmienił swoja funkcję z budynku sztabowego na budynek biurowy z wydzieloną przestrzenią internatu.

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie

Miejsce realizacji: Biała Podlaska