17.01.2022 r. oddano do użytku hale garażowe z zapleczem obsługowym w 1. Brygadzie Pancernej Warszawa-Wesoła dla czołgów Leopard 2A5 oraz Leopard 2PL. Oprócz samych budynków garażowych wykonano niezbędne uzbrojenie terenu w sieci podziemnej takie jak: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć energetyczna oraz oświetlenie terenu. Powstała także nowa stacja transformatorowa. Zespół garaży z zapleczem obsługowym dzięki przemyślanym rozwiązaniom projektowym wyposażono w najnowsze technologie z zakresu wentylacji, systemów pożarowych oraz teletechnicznych.

Nowe budynki spełniają najwyższe standardy użyteczności: są ergonomiczne i energooszczędne. Budynki wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi zabezpieczają potrzeby jednostki w zakresie garażowania a w szczególności stworzenia warunków do przechowywania pojazdów w warunkach umożliwiających ich utrzymanie w stałej gotowości do wyjazdu

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury

Miejsce realizacji: Warszawa