RADA NADZORCZA SPÓŁKI
AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

Ogłoszenie – link