Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza konkurs na najem części budynku warsztatowego w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 20A.

 

Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Paderewskiego 6 zaprasza do składania ofert w konkursie na najem części budynku
warsztatowego, którego pomie szczenia stanowią warsztat z kanałem najazdowym, zaplecze
biurowe oraz WC o łącznej powierzchni 409,91 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej oraz część nieruchomości o powierzchni 50 m 2 stanowiącej plac
parkingowy przylegający do budynku

 

Pełna treść i szczegóły ogłoszenia – link
Projekt umowy – link
Formularz oferty – link
Załącznik RODO – link