OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NR 04/J/2020 Z DNIA 05.08.2020 R.  NA SPRZEDAŻ DREWNA

W odpowiedzi na konkurs ofert nr 04/J/2020 z dnia 05.08.2020 r, wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie złożonych ofert w dniu 12.08.2020 r. wyłoniono oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagane w konkursie ofert warunki.