OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NR 03/J/2021 Z DNIA 27.10.2021 R.  NA SPRZEDAŻ DREWNA

W odpowiedzi na konkurs ofert nr 03/J/2021 z dnia 27.10.2021 r, wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie złożonych ofert wyłoniono oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagane w konkursie ofert warunki.