OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW I SPRZĘTU ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM NR 2/NDM/2020 Z DNIA 23.06.2020 R.

 

Lp. Marka pojazdu Model pojazdu Nr rej. Rok produkcji Cena minimalna brutto Ilość ofert Wyniki konkursu ofert
(cena brutto)
1 Hydros DS. 254 T WND50850 1986 41 000,00 zł 1 nie osiągnięto ceny minimalnej
2 ZREMB GPW 2009P 1989 5 800,00 zł 1 nie osiągnięto ceny minimalnej
3 ZREMB GPW 2009P 1992 7 600,00 zł 1 nie osiągnięto ceny minimalnej

 

Wpłynęła 1 oferta. Na podstawie złożonej oferty w dniu 20.07.2020 r. nie wyłoniono oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.