OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW I SPRZĘTU ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM NR 06/NDM/2019 Z DNIA 10.07.2019 R.

Lp. Marka pojazdu Model pojazdu Nr rej. Rok produkcji Cena minimalna brutto Wyniki konkursu ofert
1 Skoda Octavia WND50806 2014 27 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej
2 Skoda Octavia WND52138 2016 39 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej
3 Skoda Octavia WND50830 2014 27 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej
4 Skoda Octavia WND50820 2014 29 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej
5 Fiat Ducato WND50853 2013 24 200,00 zł osiągnięto cenę minimalną

 

Wpłynęły 2 oferty. Na podstawie złożonych ofert w dniu 30.07.2019 r. wyłoniono jednego oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.