AMW SINEVIA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Paderewskiego 6
(NIP 701-03-03-102, REGON 142989877) tel. 22 101-21-00 do 03, fax 22 101-21-04, e-mail: biuro@amwsinevia.pl  www.amwsinevia.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM” (dalej Zasady)
 
OGŁASZA
 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Paderewskiego 6, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki
 

 

Pełny opis ogłoszenia TUTAJ

Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW SINEVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim TUTAJ