Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nw. środków trwałych

 

 

Lp. Marka, model Rok produkcji Nr rej. Termin badania Ważność polisy OC Pojemność silnika Silnik Moc kW/KM Przebieg Cena minimalna (brutto)
1 Hydros DS. 254T 1986 WND50850 23.04.2020 r. 23.01.2021 r. 11100 cm3 Diesel 178/242 40 406 mtg 41 000zł
2 ZREMB GPW 2009P 1989 Diesel 38/52 7 417 mtg 5 800zł
3 ZREMB GPW 2009P 1992 Diesel 38/52 2 541mtg 7 600zł

1. Hydros WND50850, rok produkcji 1986, cena minimalna 41 000 zł brutto

Marka Jelcz
Model Hydros
Wersja R 107
Rok produkcji 1986
Rodzaj pojazdu Żuraw samochodowy
Data pierwszej rejestracji 28.07.1986
VIN 01258
Badanie techniczne 23.04.2020 r.
Pojemność silnika 11100 cm3
Moc silnika kW/KM 178/242
Udźwig 25 ton
Wysokość podnoszenia 24 m
Masa 28500 kg
Wymiary d/s/w 12m/2,5m/3,46m
Przebieg pojazdu 40 406 mtg
Ubezpieczenie OC 23.01.2021 r.
Stan techniczny:

Pojazd sprawny technicznie. Praca silnika oraz zespołu napędowego poprawna, przy odpalaniu silnika znaczne zadymienie. Uszkodzenia i otarcia lakieru o charakterze eksploatacyjnym zgodnym ze stopniem wyeksploatowania wynikającym z charakteru pracy, przebiegu oraz roku produkcji. Zniszczona tapicerka. Niesprawne akumulatory. Brak stacyjki.

2. Wózek Widłowy ZREMB GPW 2009P, rok produkcji 1989, cena minimalna 5 800 zł brutto

Marka ZREMB GPW
Model 2009P
Rok produkcji 1989
Rodzaj pojazdu Wózek Widłowy
Typ silnika Perkins AD3152
Moc silnika kW/KM 38/52
Masa własna 3410 kg
Udźwig 2 000 kg
Wysokość podnoszenia 3 300 mm
Przebieg pojazdu 7417 mtg
Badania UDT brak
Stan techniczny:

Silnik w wysokim stopniu zużyty eksploatacyjnie, nierówna praca, zły przebieg spalania, wycieki oleju, po nagrzaniu sygnalizacja spadku oleju. Zużyte sprzęgło. Obniżona sprawność układu hydrostatycznego
i hydrauliki, wycieki oleju z siłowników i rozdzielaczy, zleżałe węże. Luzy na osprzęcie, zużyty łańcuch
i prowadnice. Zużyte fotele, nie w pełni sprawne wskaźniki, liczne ogniska korozji, wysoki poziom utraty powłoki,

3. Wózek Widłowy ZREMB GPW 2009P, rok produkcji 1992, cena minimalna 7 600 zł brutto

Marka ZREMB GPW
Model 2009P
Rok produkcji 1992
Rodzaj pojazdu Wózek Widłowy
Typ silnika Perkins AD3152
Moc silnika kW/KM 38/52
Masa własna 3440 kg
Udźwig 2 000 kg
Wysokość podnoszenia 3 300 mm
Przebieg pojazdu 2 541 mtg
Łyżka 0,6 m3
Badania UDT Brak
Stan techniczny:

Silnik w wysokim stopniu zużyty eksploatacyjnie, nierówna praca, wycieki oleju. Układ napędowy wymaga naprawy. Obniżona sprawność układu hydrostatycznego
i hydrauliki, wycieki oleju z siłowników i rozdzielaczy, zleżałe węże. Luzy na osprzęcie, zużyty łańcuch
i prowadnice. Nie w pełni sprawne wskaźniki, liczne ogniska korozji, wysoki poziom utraty powłoki. Łyżka
w dużym stopniu zużyta, luzy zawieszenia, zużyty lemiesz.

Dodatkowe informacje

Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się ze stanem technicznym środków transportu i nie wnosi co do stanu technicznego żadnych zastrzeżeń.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru na wybrany środek trwały, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż wymagany, oferta zostanie odrzucona.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 20.07.2020 r.   z dopiskiem „Konkurs ofert – środki transportu”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert oraz do podpisania umowy sprzedaży zbędnego składnika majątku.

Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy.

Oferowane środki transportu można oglądać w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym:

W sprawie pozycji nr 1, tj. Hydros WND50850 z Panem Kacprem Haronem tel. 602-216-746, w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 6;

W sprawie pozycji nr 2 i 3, tj. Wózki widłowe z Panem Andrzejem Burzańskim tel. 695-382-925, w miejscowości Jarosław przy ul. 3-go maja 80d.

 

Ogłoszenie: Pełne ogłoszenie

Załącznik: Formularz ofertowy

Projekt umowy: Umowa

Rodo: Klauzula

Inne: Protokół wydania