Kierownik Robót Teletechnicznych

Miejsce pracy: Warszawa/Wesoła
Region: mazowieckie
Termin składania aplikacji: 29.05.2020 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Planowanie i koordynacja robót teletechnicznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i przepisy BHP
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót teletechnicznych.
 • Weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań.
 • Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika robót teletechnicznych.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń.
 • Umiejętność obsługi programów MS Project i AutoCad oraz znajomość Pakietu Office.
 • Znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców.
 • Znajomość najnowszych trendów w technologii branży teletechnicznej.
 • Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy.
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów.
 • Doświadczenie zawodowe na obiektach wojskowych będzie dodatkowym atutem.
 • Dostęp do informacji niejawnych będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwijania własnej wiedzy i kompetencji.
 • Szkolenia oraz dofinansowania do nauki.
 • Kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe oraz opiekę medyczną na atrakcyjnych warunkach.
 • Świadczenia z ZFŚS (świąteczne, paczki dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku itp.).
 • Konkursy świąteczne dla dzieci.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutaccja@amwsinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.