Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Dęblin
Region: lubelskie
Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Planowanie i koordynacja robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacji technicznej oraz przepisów BHP
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót elektrycznych
 • Znajomość dokumentacji budowy w zakresie umów, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
 • Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań
 • Tworzenie harmonogramów realizacji robót elektrycznych oraz kontrola wykonanych prac
 • Prowadzenie rozliczeń ilości wykonanych robót
 • Nadzór nad podwykonawcami
 • Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji robót.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji elektrycznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. prawa budowlanego, oraz prawa zamówień publicznych
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Biegła znajomość programów: MS Projekt, MS Office
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów obiektów przemysłowych, biurowców, budynków użyteczności publicznej lub osiedli mieszkaniowych
 • Umiejętność szybkiego rozwiazywania problemów oraz bardzo dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność zarządzania zespołem i delegowanie zadań
 • Zdolność do przedsiębiorczego działania, określania celów biznesowych
 • Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Zdyscyplinowanie i dokładność wykonywanych czynności
 • Bardzo dobra komunikacja z zespołem
 • Odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Bardzo dobra komunikacja z zespołem

OFERUJEMY:

 • Interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwijania własnej wiedzy i kompetencji.
 • Szkolenia oraz dofinansowania do nauki.
 • Kartę Multisport, ubezpieczenie grupowe oraz opiekę medyczną na atrakcyjnych warunkach.
 • Świadczenia z ZFŚS (świąteczne, paczki dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku itp.).
 • Konkursy świąteczne dla dzieci.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@amwsinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.