Kierownik Robót Drogowych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Termin składania aplikacji: 31.03.2020 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach prowadzonego projektu.
 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz wewnętrznymi Procedurami Spółki.
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych Pracowników i Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • Raportowanie do przełożonego o postępie robót.
 • Nadzór i kontrola budżetu budowy, dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami sprzętowo-materiałowymi
 • Nadzór nad terminowością oraz jakością wykonywanych robót budowlanych.
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, wykonawczą i powykonawczą.
 • Współpraca z inwestorem, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w branży drogowej bez ograniczeń.
 • Samodzielność działania oraz nastawienie na realizację celów.
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność koordynacji firm podwykonawczych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Znajomość Pakietu Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowy obiektów wojskowych będzie dodatkowym atutem.
 • Dostęp do informacji niejawnych będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@amwsinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.