W dniu 06.05.2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowo wybudowanego budynku strażnicy wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Inwestycja została wykonana przez Kierownictwo Zespołu Budów w Krotoszynie a Inwestorem był Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze. Podczas przecięcia wstęgi naszą Spółkę reprezentowali Prezes Zarządu Pan Robert Kościelny, Dyrektor Regionalny Kierownictwa Zespołu Budów w Krotoszynie Pan Krzysztof Dominiak oraz Kierownik Zespołu Marketingu Pan Karol Bielec.

Sinevia Sp. z o.o. wykonała budynek nowej Strażnicy WSP, który składa się z dwóch części: dwukondygnacyjnego budynku oraz budynku hali garażowej. Dzięki dostosowaniu nowo wybudowanej strażnicy do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, jakie obowiązują w obiektach służbowych WSP Wojsk Lądowych spełnia ona funkcję socjalną, magazynową oraz biurową. Druga część wybudowanego obiektu, jaką jest hala garażowa składa się z dziesięciu przelotowych stanowisk garażowych w tym jedno z kanałem naprawczym, pomieszczeniem warsztatowym, pomieszczeniem ochrony dróg oddechowych, pomieszczeniem magazynowym i myjnią węży strażackich. Dodatkowo wybudowano wieżę strażacką i rozbudowano istniejący budynek kotłowni olejowej. Zagospodarowano również teren wokół budynków w place manewrowe, drogi dojazdowe, parking dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz plac ćwiczeń w tym boisko do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Inwestycja ta niewątpliwie poprawi warunki pracy żołnierzy pełniących służbę w Wojskowej Straży Pożarnej, uefektywni stopień wyszkolenia i sprawności fizycznej oraz zwiększy potencjał bojowy strażaków.

Galeria

[dt_photos_masonry padding=”15″ responsiveness=”browser_width_based” columns_on_desk=”4″ category=”dobre-nad-kwisa”]