W dniu 19.06.2018 roku w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się przecięcie wstęgi i tym samym oddanie do użytku bloku dydaktycznego WCKMed. Obiekt po przebudowie pełni funkcję szkoleniowo-dydaktycznego z pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi, magazynowymi, technicznymi i socjalno-sanitarnymi. Zaprojektowany podział budynku i pomieszczeń wynikał ze specyfiki procedur specjalistycznych szkoleń i kursów.

Naszą Spółkę na uroczystości reprezentowała Wiceprezes Zarządu Pani Dorota Piwońska.

Wykonawca: AMW SINEVIA Sp. z o.o. Kierownictwo Zespołu Budów w Gnieźnie.

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Galeria

[dt_photos_masonry padding=”15″ responsiveness=”browser_width_based” columns_on_desk=”4″ category=”wckmed-bud-3-lodz”]