Monter Instalacji Elektrycznych (Żagań/Sulechów)

Monter Instalacji ElektrycznychMiejsce pracy: Żagań/Sulechów Region: lubuskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Mierzenie parametrów instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych na podstawie schematów pomiarowych. Wykonywanie połączeń elementów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych Montowanie układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych. Wykonywanie instalacji elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych na podstawie dokumentacji technicznej Instalowanie i uruchamianie…

Inżynier Budowy – Branża Elektryczna (Dęblin)

Inżynier Budowy – Branża ElektrycznaMiejsce pracy: Dęblin Region: lubelskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców…

Inżynier Budowy – Branża Sanitarna (Dęblin)

Inżynier Budowy – Branża SanitarnaMiejsce pracy: Dęblin Region: lubelskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców…

Kierownik Robót Sanitarnych (Dęblin)

Kierownik Robót SanitarnychMiejsce pracy: Dęblin Region: lubelskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Planowanie i koordynacja robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacji technicznej oraz przepisów BHP Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych Znajomość dokumentacji budowy…

Specjalista ds. obsługi sekretariatu (Krotoszyn)

Specjalista ds. obsługi sekretariatuMiejsce pracy: Krotoszyn Region: wielkopolskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Bieżące prowadzenie spraw zleconych, w szczególności tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów, przepisywanie ich oraz zbieranie i gromadzenie informacji. Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie ich oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem, Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych. Obsługa faksu oraz poczty elektronicznej. Umawianie…

Inżynier Budowy – Branża Sanitarna (Dział Systemów Energetycznych Jarosław)

Inżynier Budowy – Branża SanitarnaMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców…

Inżynier Budowy (Dział Systemów Energetycznych Jarosław)

Inżynier BudowyMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi…

Inżynier Budowy (Jarosław)

Inżynier BudowyMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi…

Kierownik Robót Elektrycznych (Dęblin)

Kierownik Robót ElektrycznychMiejsce pracy: Dęblin Region: lubelskie Termin składania aplikacji: 30.06.2020 r. OPIS STANOWISKA: Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Planowanie i koordynacja robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacji technicznej oraz przepisów BHP Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót elektrycznych Znajomość dokumentacji budowy w zakresie…