Kierownik Robót Elektrycznych

Kierownik Robót ElektrycznychMiejsce pracy: Warszawa/Wesoła Region: mazowieckie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Planowanie i koordynacja robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacji technicznej oraz przepisów BHP Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót elektrycznych Znajomość dokumentacji budowy w zakresie…

Kierownik Robót Teletechnicznych

Kierownik Robót TeletechnicznychMiejsce pracy: Warszawa/Wesoła Region: mazowieckie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowanie i koordynacja robót teletechnicznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i przepisy BHP Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót teletechnicznych. Weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań. Uczestnictwo…

Inżynier Budowy – Branża Elektryczna

Inżynier Budowy – Branża ElektrycznaMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców…

Inżynier Budowy – Branża Sanitarna

Inżynier Budowy – Branża SanitarnaMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców…

Kosztorysant Elektryczny

Kosztorysant ElektrycznyMiejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki Region: mazowieckie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Analiza dokumentacji projektowej pod względem kompletności, wprowadzanie rozwiązań zamiennych/równoważnych Przygotowywanie pytań do Zamawiającego. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami, dostawcami i projektantami Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i aktywne nadzorowanie spływu ofert Analiza ofert otrzymanych od podwykonawców Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów…

Inżynier ds. rozliczeń

Inżynier BudowyMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Kontrola i rozliczanie prac wykonanych przez podwykonawców. Kontrola i rozliczanie sprzedaży dla Inwestorów. Wprowadzanie danych do systemu funkcjonującego w Spółce. Bieżąca kontrola kosztów projektów. Końcowe rozliczenia projektów. Kontrola ilości materiałów dostarczanych na budowę. Analiza ekonomiczna projektu, planowanie i prognoza wyniku. Analiza odchyleń…

Inżynier Budowy

Inżynier BudowyMiejsce pracy: Jarosław Region: podkarpackie Termin składania aplikacji: 16.12.2019 r. OPIS STANOWISKA: Przygotowanie planów zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową Wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców i przekazaniu Inwestorowi…