Zarząd Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. jest organem wykonawczym Spółki – prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

Zarząd działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, akt założycielski Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz Regulamin Zarządu Spółki.

 

Skład Zarządu Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.:

Maciej Więckowski – Prezes Zarządu

Marek Jassak –  Wiceprezes Zarządu

Dorota Piwońska – Wiceprezes Zarządu