Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza wyniki konkursu ofert na sprzedaż pojazdów i sprzętu zgodnie z ogłoszeniem nr 4/NDM/2018 z dnia 19.09.2018 r.

 

LP. MARKA MODEL NR REJ. ROK PRODUKCJI ILOŚĆ OFERT WYNIKI KONKURSU OFERT
1 BMC MIDILUX WND50852 2009 1 25 000,00 zł
2 ZRUST N-25.31 25t WND4G18 1991 4 4 905,00 zł
3 Ford FT 350 Transit WND50840 2005 0 Brak ofert
4 Subaru Forester WND50855 2014 0 Brak ofert
5 Bumar-Proma KT0162 1991 1 Nie osiągnięto ceny minimalnej
6 Fadroma Ł-200 1986 4 11 680,00 zł
7 Liebherr Żuraw 26H 2002 0 Brak ofert

 

Wpłynęło 10 ofert. Na podstawie złożonych ofert w dniu 09.10.2018 r. wyłoniono oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę. Nabywcy pojazdów i sprzętu zostaną poinformowani telefonicznie
w terminie dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Galeria