Kierownik Działu Kosztorysowania i Projektowania

Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Region: mazowieckie
Termin składania aplikacji: 13.07.2018 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Kierowanie pracą Działu Kosztorysowania i Projektowania.
 • Nadzór nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem projektów na potrzeby klientów (dokumentacja, koncepcje, wstępny projekt).
 • Nadzór nad przygotowywaniem ofert i pozostałych dokumentów handlowych (kosztorysów ofertowych i inwestorskich, budżetu ofertowego) oraz przygotowaniem wstępnego harmonogramu realizacyjnego.
 • Nadzór nad analizą dokumentacji technicznej.
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i wniosków w celu uzyskania decyzji formalno – prawnych w zakresie działalności działu kosztorysowania i projektowania.
 • Nadzór autorski inżynierski nad realizacją inwestycji dla klienta.
 • Współudział w przygotowaniu kontraktów do realizacji.
 • Opiniowanie i weryfikacja wycen usług i dostaw zewnętrznych, budżetów realizacyjnych.
 • Badanie nowych technologii budowlanych i możliwości ich stosowania we współpracy z klientami.
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki.
 • Nadzór nad archiwizacją dokumentów wytworzonych w dziale.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe inżynieryjne o profilu budowlanym lub architektonicznym.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń.
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych z klauzulą POUFNE (mile widziane TAJNE).
 • Członkostwo w okręgowej izbie inżynierów budownictwa.
 • Bardzo dobra znajomość branży budowlanej.
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w komórce przygotowania/obsługi inwestycji.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
 • Umiejętność identyfikacji ryzyk związanych z realizacją procesu budowlanego.
 • Dobra znajomość obsługi programu Norma, AutoCAD.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ndm.rekrutacja@sinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.