Starszy Inspektor ds. BHP

Miejsce pracy: Gniezno
Region: wielkopolskie
Termin składania aplikacji: 30.04.2019 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zapewnienie realizacji przepisów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Spółce,
 • Ocena ryzyka (analiza zagrożeń) związanego z wykonywanymi pracami – udział w ocenie ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja,
 • Rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka,
 • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze bhp, w szczególności mającej na celu eliminację wypadków i zagrożeń wypadkowych. Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla całej organizacji,
 • Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i ppoż przede wszystkim na budowach realizowanych przez Spółkę, – częste wyjazdy służbowe,
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami, udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu bhp,
 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp i p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Nadzorowanie aktualności badań lekarskich, kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • Przygotowywanie części merytorycznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych wynikających z przepisów BHP (w tym m.in. odzież i obuwie ochronne, zaopatrzenie w napoje i posiłki profilaktyczne.

WYMAGANIA:

Kwalifikacji określonych dla co najmniej Starszego Inspektora BHP z godnie rozporządzeniem w sprawie służby BHP:

 • Wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź Średnie wykształcenie o kierunku technik BHP i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
 • Aktualnego szkolenia okresowego dla służb BHP,
 • Minimum 2-letniego stażu pracy na stanowisku BHP w firmie budowlanej lub produkcyjnej – warunek konieczny
 • technika pożarnictwa,
 • Gotowości do wyjazdów służbowych,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.
 • Chcących pracować w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.