Spółka AMW SINEVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nw. środków trwałych:

Lp. Marka Model Nr rej. Rok produkcji Miejsce oględzin Cena minimalna (brutto)
1 Skoda Octavia WND50806 2014 Nowy Dwór Maz. 27 900,00 zł
2 Skoda Octavia WND52138 2016 Nowy Dwór Maz. 39 900,00 zł
3 Skoda Octavia WND50830 2014 Nowy Dwór Maz. 27 900,00 zł
4 Skoda Octavia WND50820 2014 Nowy Dwór Maz. 29 900,00 zł
5 Fiat Ducato WND50853 2013 Nowy Dwór Maz. 24 200,00 zł

1. Skoda Octavia WND50806, rok produkcji 2014

Marka Skoda
Model Octavia
Wersja Ambition.
Rok produkcji 2014
Rodzaj pojazdu Samochód osobowy
Rodzaj nadwozia: hatchback
5 drzwiowe 5 osobowe
Data pierwszej rejestracji 12.12.2014
Badanie techniczne 08.12.2019
Pojemność silnika 1 395 cm3
Moc silnika 103 kW
Liczba miejsc 5
Przebieg pojazdu 268 132 km
DMC 1 800 kg
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Ubezpieczenie OC ważne do 11.12.2019
Stan techniczny:

Pojazd sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu. Praca silnika oraz zespołu napędowego poprawna. Uszkodzenia i otarcia lakieru o charakterze eksploatacyjnym. Brak kluczyka zapasowego. Samochód serwisowany w ASO Skody przez cały okres użytkowania.

2. Skoda Octavia WND52138, rok produkcji 2016

Marka Skoda
Model Octavia
Wersja Ambition.
Rok produkcji 2016
Rodzaj pojazdu Samochód osobowy
Rodzaj nadwozia: hatchback
5 drzwiowe 5 osobowe
Data pierwszej rejestracji 14.06.2016
Badanie techniczne 13.06.2021
Pojemność silnika 1 395 cm3
Moc silnika 110 kW
Liczba miejsc 5
Przebieg pojazdu 225 570 km
DMC 1 805 kg
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Ubezpieczenie OC ważne do 13.06.2020 (opłacona I rata)
Stan techniczny:

Pojazd sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu. Praca silnika oraz zespołu napędowego poprawna. Uszkodzenia i otarcia lakieru o charakterze eksploatacyjnym. Samochód serwisowany w ASO Skody przez cały okres użytkowania

 

3. Skoda Octavia WND50830, rok produkcji 2014

Marka Skoda
Model Octavia
Wersja Ambition.
Rok produkcji 2014
Rodzaj pojazdu Samochód osobowy
Rodzaj nadwozia: hatchback
5 drzwiowe 5 osobowe
Data pierwszej rejestracji 12.12.2014
Badanie techniczne 11.12.2019
Pojemność silnika 1 395 cm3
Moc silnika 103 kW
Liczba miejsc 5
Przebieg pojazdu 264 504 km
DMC 1 800 kg
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Ubezpieczenie OC ważne do 11.12.2019
Stan techniczny:

Pojazd sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu. Praca silnika oraz zespołu napędowego poprawna. Uszkodzenia i otarcia lakieru o charakterze eksploatacyjnym. Odprysk na szybie przedniej. Dodatkowy komplet opon letnich. Samochód serwisowany w ASO Skody przez cały okres użytkowania.

4. Skoda Octavia WND50820, rok produkcji 2014

Marka Skoda
Model Octavia
Wersja Ambition.
Rok produkcji 2014
Rodzaj pojazdu Samochód osobowy
Rodzaj nadwozia: hatchback
5 drzwiowe 5 osobowe
Data pierwszej rejestracji 12.12.2014
Badanie techniczne 12.12.2019
Pojemność silnika 1 395 cm3
Moc silnika 103 kW
Liczba miejsc 5
Przebieg pojazdu 206 232 km
DMC 1 820 kg
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Ubezpieczenie OC ważne do 11.12.2019
Stan techniczny:

Pojazd sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu. Praca silnika oraz zespołu napędowego poprawna. Uszkodzenia i otarcia lakieru o charakterze eksploatacyjnym. Odprysk na szybie przedniej. Dodatkowy komplet opon letnich. Samochód serwisowany w ASO Skody przez cały okres użytkowania

5. Fiat Ducato WND50853, rok produkcji 2013

Marka Fiat
Model Ducato
Rok produkcji 2013
Rodzaj pojazdu Samochód ciężarowy
Rodzaj nadwozia: Furgon w zabudowie brygadowej
6 osobowe
Data pierwszej rejestracji 08.11.2013
Badanie techniczne 31.10.2019
Pojemność silnika 1 956 cm3
Moc silnika 85 kW
Liczba miejsc 6
Przebieg pojazdu 206 499 km
DMC 3 300 kg
Rodzaj skrzyni biegów manualna
Ubezpieczenie OC ważne do 07.11.2019
Stan techniczny:

Pojazd posiada niesprawny układ wspomagania kierownicy. Trudny rozruch silnika (niestabilna praca). Hałas podczas pracy silnika z osprzętem. Drzwi boczne prawe – utrudnione otwieranie od zewnątrz. Otarcia lakieru związane z codzienną eksploatacją. Punktowe ogniska korozji. Wnętrze pojazdu znacznie wyeksploatowane.

Dodatkowe informacje

Przystępujący do procedury sprzedaży zapoznał się ze stanem technicznym środków transportu i nie wnosi co do stanu technicznego żadnych zastrzeżeń.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty według załączonego wzoru na wybrany środek trwały, w przypadku złożenia oferty na innym dokumencie niż wymagany, oferta zostanie odrzucona.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zarządu Spółki w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Paderewskiego 6, Kancelaria I piętro do godz. 12:00 do dnia 30.07.2019 r.   z dopiskiem „Konkurs ofert – środki transportu”. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.amwsinevia.pl

w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty wynikającej ze złożonej oferty na podstawie wystawionej faktury pro forma, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert oraz do podpisania umowy sprzedaży zbędnego składnika majątku.

Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy sprzedawcy.

Oferowane środki transportu można oglądać w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Michałem Górnickim tel. 607 490 644 lub z Panem Zbigniewem Dzierzgowskim tel. 725 440 358.

 

Załącznik: Formularz ofertowy

Projekt umowy: Umowa