Architekt

Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Region: mazowieckie

OPIS STANOWISKA

 • Szczegółowa weryfikacja danych otrzymanych od Inwestora dotyczących parametrów terenu pod zlecane inwestycje
 • Prowadzeniu procesu projektowego od fazy koncepcji do projektu wykonawczego
 • Opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
 • Przygotowywanie analiz  i koncepcji w zakresie pozyskiwania i przygotowania inwestycji
 • Analiza oraz optymalizacja rozwiązań technicznych
 • Sprawdzanie zgodności z przepisami i możliwości zabudowy na terenie inwestycji
 • Wykonanie rysunków koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem wytycznych Inwestora oraz uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego i miejscowego planu
 • Kompletacja i weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowej dla projektów budowlanych i wykonawczych celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz późniejszej realizacji inwestycji
 • Realizacja umowy dotyczącej prac projektowych w budżecie finansowym projektu
 • Nadzór nad realizowanymi projektami wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – Architektura
 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dot. prawa budowlanego, administracyjnego, planowania przestrzennego oraz warunków technicznych i norm
 • Minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Projektanta
 • Biegła znajomość programów: AutoCAD, ArchiCAD
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów obiektów przemysłowych, biurowców, budynków użyteczności publicznej lub osiedli mieszkaniowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziana przynależność do Izby Architektów
 • Dobra komunikacja z zespołem oraz przełożonym
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: karta Mulrisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
 • Niezbędne narzędzia pracy

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sinevia Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.