Dyrektor Regionalny

Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Region: mazowieckie
Termin składania aplikacji: 30.04.2019 r.

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawowanie nadzoru nad realizowanymi kontraktami.
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie zawartymi umowami oraz planami rzeczowo – finansowym.
 • Nadzór nad procesem inwestycyjnym na etapie przygotowania produkcji.
 • Sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem prowadzonych inwestycji budowlanych.
 • Koordynowanie pracy i rozliczanie realizacji zadań przez kierowników budów.
 • Koordynowanie i kontrola nad terminową i jakościową realizacją kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną, budżetem, harmonogramem i sztuką budowlaną.
 • Sprawowanie nadzoru nad optymalizowaniem kosztów realizacji poszczególnych kontraktów.
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącym rozliczaniem kontraktów.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów oraz koordynacja współpracy z inwestorami i podwykonawcami
 • Prowadzenie analiz struktury zatrudnienia zapewniającej wykonanie planu rzeczowego i finansowego powierzonych zadań.
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji formalno – prawnej inwestycji budowlanych.
 • Zarządzanie obszarem personalnym w podległych komórkach organizacyjnych.
 • Planowanie rozwoju dla całego obszaru i poszczególnych komórek.
 • Planowanie rozwoju podległych pracowników w zakresie szkoleniowym oraz awansów wewnętrznych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem wszystkich regulaminów i procedur obowiązujących w Spółce.
 • Opracowywanie szczegółowych harmonogramów rzeczowo finansowych prac na podstawie harmonogramów ogólnych budowy.
 • Udział w opracowywaniu rocznych planów rzeczowo – finansowych.
 • Realizacja założonych celów biznesowych.
 • Przygotowywanie raportów i analiz.
 • Zapewnienie ciągłości produkcji.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe budowlane
 • Bardzo dobra znajomość branży budowlanej.
 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Znajomość prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.
 • Umiejętność identyfikacji ryzyka związanego z realizacją procesu budowlanego.
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Dobra znajomość obsługi programu Norma, AutoCAD.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

OFERUJEMY:

 • Udział w ciekawych projektach
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sinevia.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.