OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW I SPRZĘTU ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM NR 5/NDM/2019 Z DNIA 03.06.2019r.

Lp. Marka pojazdu Model pojazdu Nr rej. Rok produkcji Cena minimalna brutto Wyniki konkursu ofert 1 Przyczepa ciężarowa Wiola W4 J40 WND4G06 2008 10 000,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej 2 Skoda Octavia WND50806 2014 27 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej 3 Skoda Octavia WND52138 2016 39 900,00 zł nie osiągnięto ceny minimalnej 4 Skoda Octavia…

BUDYNKI WOJSKOWE DLA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY WSCHÓD – ZADANIE WYKONANE

Inwestycja modernizacji i rozbudowy budynków wojskowych dla Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód została zakończona. W trakcie realizacji inwestycji Spółka AMW SINEVIA zmodernizowała istniejący już budynek oraz wybudowała kolejny w kształcie litery „L” o większej powierzchni. Dodatkowo wybudowano biuro przepustek, lokalne centrum nadzoru oraz wyremontowano garaże. „Stary” budynek otrzymał nowe przeznaczenie, która jest bardzo ważne dla obronności…

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE Z NOWĄ SIEDZIBĄ

W dniu 18.12.2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia i tym samym oddania do użytkowania siedziby Wojskowego Biura Historycznego połączona z wykładem okolicznościowym Dr. Jerzego Kirszaka pt.: „Generał broni Kazimierz Sosnkowski wobec Powstania Warszawskiego ‘44” oraz odsłonięciem popiersia generała Kazimierza Sosnkowskiego, który został patronem WBH. Dzięki nowemu budynkowi Biuro będzie mogło na większą skalę udostępniać swoje…